Skip to main content

ROT-avdrag för byggtjänster

Vill du ta del av ROT-avdrag under 2021? Tänka då på detta!
30 procent avdrag på renovering.
√ Max 50.000 kronor i avdrag per år.
√ Plus 79 bra tips kring skattereduktion.

 

Alla de som äger sin bostad eller sommarstuga och som uppfyller villkoren för ROT-avdrag kan få upp till 50.000 kronor i skattereduktion.
ROT står för Reperation, Ombyggnad och Tillbyggnad och avdraget gäller för arbetskostnaden – men inte för kostnaden kring köpt eller inhyrt material.
Med ROT-avdrag och skattereduktion reduceras 30 procent av priset på arbetskostnaden med ett tak på 50.000 kronor per person och år. Är ni två arbetande vuxna i hushållet så kan ni erbjudas möjligheter till avdrag upp till 100.000 kronor per år. Så vill du maximera möjligheterna dina avdragsmöjligheter så kan du köpa ROT-berättigade byggtjänster för 166.666 kronor per år innan skatteavdrag.

Kriterier som gäller för ROT-avdrag:
• Du har fyllt 18 år när arbetet utförs.
• Du bor i Sverige.
• Du betalar skatt i Sverige.
• Du måste äga bostaden / fastigheten.
• Du måste visa att du använder fastigheten, helt eller delvis, som bostad.
• Skattereduktion gäller på allt arbete som utförs på fastigheten och oftast i direkt anslutning till det existerande bostadshuset eller komplementhuset.
• Den som får skattereduktion är även den som ska ha betalat fakturorna.
• EES – Europeiska samarbetsområden. Om övriga krav för skattereduktion uppfylls och bostadsägaren inom EES/EU betalar betalar kommunalskatt, statlig inkomstskatt, fastighetsavgift eller fastighetsskatt i Sverige – då godkänns ROT-avdrag även utanför Sverige.
• Arbeten som utförs i en förälders bostad är berättigade för skattereduktion om den som ansöker om skattereduktion är den som äger förälderns bostad.

ROT-avdrag gäller inte:
• När fastigheten som du vill utföra ROT-arbete på är nyare än fem år.
• När du planerar en nyproduktion – exempelvis ett helt nytt hus som inte hör samman med existerande bostadshus.
• När du vill bygga ett nytt attefallshus.
• Vid ett altanbygge som inte är sammankopplat med bostadshuset.
• ROT-avdrag gäller inte för den som bor i en hyresrätt.
• Bor du i en bostadsrätt så får du endast skattereduktion på arbetet som sker inomhus. ROT-avdrag för arbeten som sker på eller utanför fasaden medges ej.
• Skattereduktion medges inte för de arbeten som föräldrar betalar för deras barns bostad. Detta gäller även om föräldern äger fastigheten men inte själv bor/nyttjar den i tillräcklig utsträckning.
• För bostadsrättsföreningar. Det är bara bostadsrättsinnehavaren som har rätt till skattereduktion för renoveringsarbeten som sker i lägenheten.
• Ett dödsbo har endast rätt till skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet.
• Vid arbeten i försäkringsärenden. Om en försäkringsersättning har skickats in för en del av det arbete som utförts så medges inte skattereduktion. Är det tydligt att försäkringsersättningen enbart gäller för materialet så kan det utförda arbetet ge rätt till ROT-avdrag. Mer information kring detta finns på Skatteverkets webbplats.
• Kostnader för maskiner är inte berättigat för skattereduktion.

ROT-avdrag 2021 fakta

Byggtjänster och rätten till ROT-avdrag

Vill du få offerter på någon av nedan kategorier så länkar vi dig till rätt sida på Proffs.se – för dig som vill anlita proffs till ditt projekt.

Altan
Ska du bygga eller renovera en altan som är sammanbyggd med existerande bostadshus så har du rätt till ROT-avdrag. Detta gäller även om du vill bygga ut den altan som finns idag. Bor du i en bostadsrätt och har möjlighet till att bygga en altan så gäller inte skattereduktion på arbetskostnaden.

Anläggningsarbete
Markarbeten som anläggning och reparation av tomt och trädgård, gångar, stenläggning och exempelvis en reparation av en mur är inte berättigat för ROT-avdrag.

Arkitekt
Arbetskostnaden för en arkitekt är tyvärr inte berättigat för skattereduktion.

Asfalteringsarbeten
Asfalteringsarbeten är tyvärr inte berättigat för skattereduktion.

Attefallshus
Arbetskostnad för nybyggnation av Attefallshus är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag.

Badrumsrenovering
Renovering, ombyggnad och nybyggnation av badrum i bostaden är berättigat för ROT-avdrag oavsett om du bor i småhus eller i en bostadsrätt.

Badrumsinredning
Byte av badrumsinredning är berättigat för skattereduktion.

Balkong
Nybyggnation av en balkong som hör till en bostadsrätt är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag och det gäller även arbetet som rör arbetet som sker i lägenheten (för själva balkonginstallationen). Skattereduktion ges inte för att glasa in en befintlig balkong i en bostadsrätt – men för dig som äger ett småhus så är en balkongtillbyggnad och inglasning godkänd för skattereduktion.

Bergvärme
Både borrning och installation av bergvärme är berättigat för ROT-avdrag.

Besiktningsman
Arbetskostnad för en besiktningsman är tyvärr inte berättigat för skattereduktion.

Byte av blandare
Byte av blandare är berättigat för skattereduktion.

Bortforsling
Vill du forsla bort avfall från renoveringen eller från din tomt så är arbetet tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag.

Bredband
Ska bredbandet kopplas in i bostaden eller fritidshuset så är arbetet med nedgrävning av kablar för bredband berättigat för ROT-avdrag. Du får däremot inte skattereduktion på den del av grävningen som sker utanför fastigheten/tomten. Du får inte heller skattereduktion för arbetet med installationen av bredbandet inuti själva bostadshuset.

Brunnsborrning
Brunnsborrning är berättigat för ROT-avdrag om vattnet ska användas i bostadshuset.

Brygga
Arbete med att renovera eller att bygga en ny brygga är inte berättigat för ROT-avdrag.

Bygglov
Kostnader för att ta fram bygglovshandlingar är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag.

Carport
Du har inte rätt till ROT-avdrag för nybyggnation av en ny fristående carport. Är den däremot redan sammanbyggd med befintligt hus så jämställs arbetet som ett arbete med en tillbyggnad – vilket är berättigat för skattereduktion. Just för arbeten att bygga en carport så anses den vara sammanbyggd med huset om det finns en dörr in till huset eller om carportens yttervägg täcker minst 75 procent av bostadshusets yttervägg.

Dränering
Vill du dränera om runt huset så gäller ROT-avdraget om ditt hus är äldre än fem år. Skattereduktion ges för arbetskostnaden för grävning, dragning av dräneringsslangar, och återställning av marken – som utförs i samband med dräneringsarbetet.

Byte av dörrar
Arbeten som rör byte av innerdörrar och ytterdörrar i det egenägda huset eller sommarhuset (som nyttjas till och från som bostad) är berättigade för ROT-avdrag. Arbetet måste ske på fastigheten för få skattereduktion, och inte i företagets snickeri, fabrik eller måleri. Skattereduktion ges inte för byte av en ytterdörr i en bostadsrätt.

Ekonomibyggnad
Arbeten som rör renovering eller om- och tillbyggnad på en taxerad ekonomibyggnad är tyvärr inte berättigade för ROT-avdrag.

Elanslutningar
Arbeten för nedgrävning av elrör och kablar är berättigade för ROT-avdrag om arbetet utförs på fastigheten och att elen är avsedd för bostaden.

Elarbeten och dragning av el
Alla de arbeten som görs i anslutning till bostaden eller komplementhuset är berättigade för ROT-avdrag. Elarbeten som är berättigade för ROT-avdrag är exempelvis installation av elcentral, dragning av ny el, och installation som rör tak- och vägguttag. Elinstallationer i trädgården är dessvärre inte berättigat för skattereduktion.
Alla elarbeten som utförs i en bostadsrätt (och inom lägenhetens “fyra väggar”) är berättigade för ROT-avdrag om inget annat bestämts i bostadsrättsföreningens stadgar.

Energidekleration
Upprättande av energideklaration är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag.

Fasadtvätt
Fasadtvätt är berättigat för ROT-avdrag.

Fasadrenovering
Arbetskostnaden rörande fasadrenovering på bostaden eller komplementhuset är berättigat för ROT-avdrag. Detta gäller däremot inte bostadsrättsägare eftersom BRF:en oftast ansvarar för fasadrenoveringen. Arbeten med fasadrenovering innefattar allt från snickeriarbeten med ny panel, målning av fasaden och mur- och putsarbeten.

Fiber – dragning av fiber och installation
Ska fiberbredbandet kopplas in i ditt hus så är arbetet med nedgrävning av kablar berättigat för ROT-avdrag. Du får däremot inte skattereduktion på den del av grävningen som sker utanför fastigheten/tomten (exempelvis på gatan). Dessvärre får du inte skattereduktion för arbetet med installationen av fiberbredbandet i själva bostadshuset.

Finsnickeri
Alla snickeriarbeten som rör en renovering av en bostad som är äldre än fem år är berättigade för ROT-avdrag. Det gäller dessvärre inte de finsnickeriarbeten som utförs i företagets egna lokaler. Exempel på arbeten som godkänns är finsnickeri av platsbyggda kök, platsbyggda bokhyllor, arbeten med dörrfoder, socklar, taklister och andra arbeten som utförs i själva bostaden. Arbete med en helt fristående möbel som byggs på beställning är alltså inte berättigad för skattereduktion.
För småhus godkänns även finsnickeriarbeten utomhus – som är i direkt anslutning till bostadshuset eller komplementhuset. Detta gäller dessvärre inte för den som bor i en bostadsrätt.

Fjärrvärme
Arbeten som rör nedgrävning av kablar och ledningar för fjärrvärme är berättigade för ROT-avdrag. Arbetet ska då ha utförts på tomten och fjärrvärmen är ska nyttjas i bostadshuset. Detta gäller inte för bostadsrätter – eftersom det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för beställningar av tjänster som rör uppvärmning.

Friggebod
Arbeten med nybyggnation av friggebodar, attefallshus eller andra komplementhus är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag. Däremot så kan en ombyggnad / renovering av en befintlig friggebod ge rätt till ROT-avdrag.

Fritidshus
Arbeten med reperationer, om- och tillbyggnader och renoveringar i fritidshus är berättigade för ROT-avdrag. Det gäller endast för den som äger fritidshuset och använder det för fritidsboende.

Fuktmätning
Fuktmätning är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag.

Fönster – montering och byte av fönster
Fönstermontering och monteringsarbeten med fönsterbleck (samt målning av fönster) på ett småhus är berättigade för ROT-avdrag. Dessvärre gäller inte ROT-avdrag för arbeten som sker på plats i företagets lokaler. Fönstermontering i en bostadsrätt ansvarar nästan alltid föreningen för – och arbetet är då inte berättigat för ROT-avdrag.

Garage
Du har inte rätt till ROT-avdrag för nybyggnation av ett garage. Är garaget däremot redan sammanbyggt med ett befintligt hus så jämställs arbetet som ett arbete med en tillbyggnad – vilket är berättigat för ROT-avdrag. Just för ROT-arbeten med ett garagebygge så anses den vara sammanbyggd med huset om det finns en dörr in till huset eller om garagets yttervägg täcker minst 75 procent av bostadshusets yttervägg.

Golvläggning
ROT-avdrag gäller när du ska lägga ett nytt golv ditt småhus (villa, hus) som nyttjas som bostad eller fritidsboende. Arbetet med golvläggning ger även rätt till skattereduktion för dig som bor i en bostadsrätt. Bostaden måste vara äldre än fem år för att skattereduktion ska medges på det utförda renoveringsarbetet.

Golvslipning
Du har rätt till ROT-avdrag när du ska slipa om ditt golv i ditt småhus (villa, hus) som nyttjas som bostad eller fritidsboende. Arbetet med golvslipning ger även rätt till skattereduktion för dig som bor i en bostadsrätt. Bostaden måste vara äldre än fem år för att skattereduktion ska medges för den utförda golvslipningen.

Grund och grundgjutning
Alla de åtgärder som går ut på att förhindra fukt i en krypgrund är berättigade för ROT-avdrag. Att gjuta en ny grund som inte är sammankopplad med existerande bostadshus / fritidshus är däremot inte berättigat till ROT-avdrag.

Hängrännor
Arbetet med att byta ut hängrännor är berättigat för ROT-avdrag. Även rensning av hängrännor ger rätt till skattereduktion.

Infiltrationsanläggning
Att gräva och installera en infiltrationsanläggning / infiltrationsbädd som ska användas för bostaden är berättigat för ROT-avdrag.

Installation av vitvaror
Arbeten som rör installation av “enkel” teknik och vitvaror – som exempelvis kyl/frys, larm och parabol – är tyvärr inte berättigade för ROT-avdrag. Installationer som är mer omfattande kan däremot ge rätt till skattereduktion, som exempelvis installation av en bergvärmepump.

Jordvärme
Du har rätt till ROT-avdrag för arbetet som rör nedgrävning av jordvärme på tomten där din bostad är belägen – och att jordvärmen ska användas för att värma upp huset.

Kakelugn
Arbeten som rör montering av kakelugnar är berättigade för ROT-avdrag.

Kamininstallation
Arbeten som rör installation av en ny kamin är berättigade för ROT-avdrag.

Kommunalt vatten och avlopp
Är din bostad äldre än fem år så är arbetet med indragning av kommunalt vatten berättigat för ROT-avdrag. Arbetet måste då utföras på tomten där bostaden finns och arbetet måste faktureras till dig som privatperson (om kommunen står för beställningen så gäller inte ROT-avdraget). Du kan hitta mer information på Skatteverkets webbsida hur de beslutar i dessa ärenden.

Komplementhus
Nybyggnad av komplementhus är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag. Däremot kan du få skattereduktion för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus.

Kranar
Att byta ut kranar är berättigat för ROT-avdrag i bostäder som är äldre än fem år.

Kontrollansvarig
Arbetskostnaden för en kvalitets- eller kontrollansvarig ger inte rätt till skattereduktion.

Köksrenovering
Arbeten som rör renovering och nybyggnation av kök är berättigade för ROT-avdrag. Arbeten som utförs på distans och i företagets egna lokaler är dessvärre inte berättigade för ROT-avdrag. Detta gäller exempelvis lackning av köksluckor och finsnickeriarbeten där luckor och lådor byggs i ett snickeri.

Köksfläkt
Installation av köksfläkt är berättigat för ROT-avdrag då det oftast hänger samman med en köksrenovering. Du har däremot inte rätt till ROT-avdrag för service av en köksfläkt.

Isolering
Arbeten som rör tilläggsisolering av en bostad eller fritidshus är berättigat för ROT-avdrag. Detta gäller även vid isolering av vind.

Larm
Installation av larm är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag.

Luftvärmepump
Installation av luftvärmepump är berättigat för ROT-avdrag. Service som utförs på existerande luftvärmepump är dessvärre inte berättigat för ROT-avdrag.

Lås
Arbeten som rör byte av lås i en ytterdörr i en bostadsrätt är inte berättigat för ROT-avdrag. Däremot så är byten av lås på en småhusfastighet berättigade för skattereduktion.

Markarbeten
De flesta arbeten som rör nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp som ska användas inuti, eller i anslutning till bostadshuset, är berättigat för ROT-avdrag. Arbetet måste ske på tomten/fastigheten och du har även rätt till skattereduktion för arbeten som rör återställning av marken efter det inledande rotarbetet.
Sten- eller plattsättning är inte berättigat för ROT-avdrag.
Den som bor i småhus på ofri grund kan medges skattereduktion för markarbeten som utförs på den tomt som tillhör småhuset. Ofri grund är ett begrepp i fastighetsrätt som beskriver det förhållande som föreligger då byggnad uppförts av arrendator på arrenderad mark, och står på mark som inte ägs av samma person som äger byggnaden.

Markiser
Arbeten för att installera markiser på småhusfastigheter är berättigade för ROT-avdrag. Dessvärre gäller det inte för service – och inte heller för installation av markiser på en balkong/altan i en bostadsrätt.

Målningsarbeten
De målningsarbeten som utförs av en målare inuti ett hus eller i en lägenhet som är äldre än fem år är berättigade för ROT-avdrag. För bostadsrätten så måste arbetet ske i själva lägenheten, och inte på fasaden eller balkongen. För den som äger ett småhus ges du även rätt till skattereduktion för all utvändig målning som rör en renovering av bostadshusets fasad, tak, snickerier m.m – och detta gäller även för fastighetens komplementhus om de är äldre än fem år.

Nybyggnation
Att bygga ett helt nytt bostadshus eller komplementhus är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag. Detta gäller då exempelvis nybyggnation av garage, attefallshus, växthus eller andra hus som inte är direkt sammankopplade med det existerande bostadshuset (som måste vara äldre än fem år). Du har inte rätt till skattereduktion för arbetet med rivning av ett gammalt hus. Har du rivit en byggnad och bygger en ny byggnad på samma plats räknas även detta som nybyggnation och inte som renovering – och du har då ingen rätt till skattereduktion. Detta gäller även om du återanvänder material från den tidigare rivningen.

Växthus
Arbetskostnaden för att bygga ett friliggande växthus är inte berättigat för ROT-avdrag. Vill du renovera ett växthus som är äldre än fem år så är arbetet däremot berättigat för skattereduktion.

Ombyggnation och tillbyggnad
Du har rätt till ROT-avdrag för ombyggnad och tillbyggnad av ett hus som är äldre än fem år. Större delen av husets ursprungliga byggnadsstomme måste då vara intakt – och detta gäller även vid större tillbyggnader. Du har inte rätt till skattereduktion om bostadshuset eller komplementhuset rivs och en nybyggnation uppförs på samma plats (detta gäller även om en stor del av byggnadsmaterialet återanvänds).

Persienner
Installation av persienner är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag.

Plåtarbeten
Plåtarbeten som utförs på ett småhus är berättigat för ROT-avdrag. Den arbetstid som läggs i plåtslageriets lokaler är dessvärre inte berättigat för skattereduktion. Vanliga plåtarbeten som är berättigade för ROT-avdrag är plåtarbeten med plåttak, hängrännor, fönsterbleck och andra plåtdetaljer som kan finnas på bostadshuset eller komplementhuset. Plåtarbeten som sker utanför en bostadsrättslägenhet är inte berättigade för ROT-avdrag då bostadsrättsföreningen oftast ansvarar för beställningar som rör renovering av plåttak och plåtdetaljer på fasaden.

Pool
Arbeten som rör grävning och installation av en utomhuspool är inte berättigade för ROT-avdrag oavsett om poolen ligger i anslutning till bostaden eller om den är fristående från huset. Att utföra reperationer, tillbyggnader eller ombyggnationer av en inomhuspool är däremot berättigat för ROT-avdrag.

Radonsanering
Alla arbeten som rör sanering av radon i bostaden/fritidshuset är berättigade för ROT-avdrag. Om du har fått ett bidrag för radonsaneringen så medges inte skattereduktion. Har du däremot fått ett bidrag som endast täcker materialkostnader så kan skattereduktion medges.

Rivning
Du har rätt till ROT-avdrag om rivningsarbetet är kopplat till en renovering i ett hus eller lägenhet som är äldre än fem år. Skattereduktion gäller dessvärre inte för rivning om du planerar att bygga ett helt nytt hus på platsen där önskar att rivit ett gammalt hus.

Rörarbeten
En rörmokares arbeten i ett befintligt bostadshus eller komplementhus är berättigade för ROT-avdrag. Detta gäller även de rörarbeten som sker i direkt anslutning till huset / bostaden.

Toalett och handfat
Byte av toalett och handfat är berättigat för ROT-avdrag.

Service och reperationer
Utföra reperationer eller service på maskiner är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag.

Skadedjur
Skadedjursbekämpning är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag. Däremot får du skattereduktion på arbetskostnader som rör byggtjänster som vidtas för att åtgärda de skador som skadedjuren åsamkat.

Skorsten
De flesta arbeten som rör reparationer eller ombyggnationer på en småhusfastighets skorsten är berättigade för ROT-avdrag.

Snickare och renovering
Om du äger och nyttjar ett hus som är över fem år gammalt så har du rätt till ROT-avdrag när du anlitar en snickare för ett renoveringsarbete. Det gäller allt från renovering av kök, bygga nytt badrum och om du önskar hjälp med finsnickeriarbeten som utförs på plats i din bostad eller i fritidshuset. Skattereduktionen på det utförda arbetet är 30 procent och du kan maximalt få 50.000 kronor i avdrag per år.

Småhus
Ett taxerat småhus är en byggnad används som bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även för fastigheter med småhus som inte har ett taxeringsvärde, som tillexempel ett fritidshus på en arrendetomt.

Solpaneler och solceller
Arbeten som rör byte eller montering av solpaneler, och andra el- och snickerirelaterade tjänster runt solcellsinstallationen är berättigade för ROT-avdrag. Skattereduktion medges inte om ett bidrag har godkänts för din solpanelsanläggning eller för service-tjänster som utförs på den installerade solcellsanläggningen.

Staket
Arbetskostnaden för reparation eller ombyggnad / nybyggnad av staket är tyvärr inte berättigat för ROT-avdrag.

Stambyte och stamspolning
Ska du byta stammarna i din villa eller i fritidshuset så är arbeten som kopplas till stambytet berättigade för ROT-avdrag. Det gäller inte dig som bor i en bostadsrätt då det nästan alltid är bostadsrättsföreningen som står för kostnader som rör stambyten i lägenheterna. Samma regler gäller för dig som önskar en stamspolning – skattereduktion medges då för småhus men inte för bostadsrätter.

Stensättning
Arbeten som rör stensättning och plattsättning utomhus är inte berättigade för skattereduktion.

Takläggning
Alla de arbeten som takläggaren utför på plats under takläggningsarbetet är berättigade för ROT-avdrag. Det gäller takläggning av tegeltak, plåttak eller halmtak – och även taktvätt ger dig rätt till skattereduktion. Alla arbeten som utförs i företagets egna lokaler godkänns inte för skattereduktion.

Takpannor
Arbeten med tvätt av takpannor, eller att byta ut trasiga tegel- och betongpannor och att förbättra ytbehandlingen är berättigade för ROT-avdrag.

Tillbyggnad
Vill du bygga ut ditt bostadshus, fritidshus, en gäststuga eller annat komplementhus så godkänns skattereduktion och ROT-avdrag för arbetskostnaden. En nybyggnation godkänns dessvärre inte in för ROT-avdrag och huset som byggföretaget söker avdrag för får inte vara nyare än fem år. För att räknas som en tillbyggnad måste större delen av husets grundstomme behållas och det gäller även vid större tillbyggnader.

Totalentreprenad
Vid en totalentreprenad så lägger du ut hela beställningen för din renovering eller tillbyggnad på ett enda byggföretag som får sköta den dagliga ruljansen med arbetsinsatser som rör allt från rörmokeri, el, plåt till snickariarbeten m.m. Totalentreprenören är byggherre och ser till att du har rätt till 30 procents ROT-avdrag på en fakturerad arbetskostnad upp till 166.666 kronor per person och år. Exakt hur mycket skattereduktion just du har rätt till hittar du på Skatteverkets webbsida och med två vuxna som äger hushållet eller sommarstugan så är avdragsmöjligheterna det dubbla.
Gäller din totalentreprenad en nybyggnation (se regler ovan) så är arbetet inte berättigat till ROT-avdrag.

Trappor
Arbeten som rör reperation eller byte av trappor i en lägenhet eller i ett småhus är berättigade för ROT-avdrag.

Trekammarbrunn
Arbetskostnaden för nedgrävning av en trekammarbrunn är berättigat för skattereduktion, men det förutsätter att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet nyttjas av bostaden.

Utbyggnad av förråd
Utbyggnad av redan befintliga förråd är berättigat för ROT-avdrag.

Vedspis
Installation av vedspis är berättigat för ROT-avdrag.

Ventilation
Installation och byte av ventilation är berättigat för skattereduktion.

VVS-arbeten
VVS-arbeten som utförs i befintligt bostadshus är berättigade till ROT-avdrag. Detta gäller även de rörmokare- och VVS-jobb som sker i direkt anslutning till huset / bostaden.

Vindsrenovering
Många arbeten som rör en vindsrenovering är berättigade för ROT-avdrag. Räknas din vindsrenovering som en nybyggnation så har du däremot inte rätt till skattereduktion. Anses ditt vindsbygge vara en renovering så är reglerna snarlika med en totalentreprenad (se ovan).

Värme- och kylsystem
Arbeten som rör nedgrävning av ledningar för värme är berättigade för ROT-avdrag. Det förutsätter då att grävningsarbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är ska användas av bostadshuset. För dig som ska installera berg- eller jordvärme så är även borrningsarbetet berättigat för skattereduktion.

Värmepump
Installation och byte av värmepump är berättigat för ROT-avdrag. Värmepumpsservice är dessvärre inte berättigat för ROT-avdrag.

Anlita Proffs

ROT-avdrag med hantverkare

Förnya hemmet till det bättre och jämför offerter från byggproffs inom renovering, tillbyggnad, målning och från duktiga snickare nära dig. Bygg är vår populäraste kategori och alla våra byggtjänster hittar du här

Fakta om ROT-avdraget 2021
• Maxtaket för ROT (och RUT) räknas tillsammans och är 50 000 kronor per person/år.
• ROT-avdrag gäller för 30 procent av arbetskostnaden. Maxtaket är 50 000 kronor per person och år vid maximal skattereduktion.
• Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket du kan få i ROT/RUT-avdrag.

För mer information om exakt vilka arbeten som omfattas av ROT och RUT – och hur vilka möjligheter du har för avdragen hittar du hos Skatteverket.

Proffs.se

Proffs.se

Vi skriver om det mesta som ger dig som bostadsägare bättre kunskap och inspiration i vardagen.

Lämna ett svar

Close Menu

Vill du hitta rätt proffs till ditt projekt?

Läs fler tips och nyheter:

%d bloggare gillar detta: